inzenyrske-siteDo širokého spektra našich činností patří i realizace inženýrských sítí. Rozsah činností sahá od konzultací s investorem přes vlastní výstavbu, opravu či rekonstrukci, až po projednání se státními či obecními institucemi, vlastníky dotčených sítí, objektů nebo prostor.

Do naší nabídky inženýrských prací zahrnujeme realizaci:
- vodovodních řádů
- kanalizací (dešťových, splaškových, chemických,...)
- odvodňovacích systémů
- plynovodů
- horkovodů
- elektro přípojek
- přeložek všech výše uvedených inženýrských sítí

Inženýrské sítě provádíme rychle a efektivně vč.všech návazných činností, jako jsou:
- zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí
- geodetické zaměření provedených prací
- finální pokládka dlažeb, živičných či betonových povrchů (komunikace, parkoviště, chodníky,...)


KOBRA na Facebooku

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde