zamereni-domuSmyslem zaměření stavby a pozemku, je získat jejich přesnou polohu a následné zanesení do mapy. Opačný proces se nazývá vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace.

V rámci zaměření pozemku a stavby zpracujeme geometrický plán pro vyznačení budovy ke kolaudaci. Obsahem je vyznačení nové budovy nebo změny jejího obvodu v katastru nemovitostí, geometrický plán je potřebný pro zápis budovy do katastru.

Předmětem zaměření staveb a pozemků jsou:
- inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn,...)
- budovy (rodinné domy, bytové domy, garáže,..)
- situace na pozemku (nově vybudované zpevněné plochy)

Obsah zaměření stavby a pozemku vždy souvisí s obsahem prací uvedených ve stavebním povolení nebo ohlášce.


KOBRA na Facebooku

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain