stropyPři rekonstrukci dřevěného stropu a požadavku na zdvojnásobení jeho únosnosti se dosahuje snížení stavebních nákladů na polovinu, dřevěné trámy a převážná část podlahového souvrství a podhled zůstávají namístě a při napínání jsou všechny trámy kontrolovány a certifikovány.

Postupuje se tak, že po odkrytí podlahy včetně záklopu se materiál dá stranou, jednotlivé trámy se napnou pomocí příložek na ověřenou hodnotu (podle odezvy na zkušební zatížení), pořídí se certifikát a po ošetření ochranným nástřikem a po odstranění poškozených částí se vrátí strop do původního stavu.


KOBRA na Facebooku

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich