strechy

Úkolem klempíře je zhotovovat plechové výrobky.

Pracovními činnostmi jsou - stanovování tvarů, rozměrů a spotřeby plechu na základě výkresů - ruční a strojní zpracování plechů střiháním, vysekáváním, zkružováním, rovnáním a spojováním plechů pájením, nýtováním a svařováním elektrickým obloukem, zhotovování rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců, např. větracích potrubí, kolen, přechodů, výústek a rozboček, plechových nádob, nádrží, krytů - montáže celého komplexu vzduchotechnických zařízení včetně funkčních zkoušek - zhotovování střešních krytin z měděných, hliníkových, pozinkovaných aj.), oplechovávání dveří, oken apod., zhotovování a montáž okapů a žlabů.

Úkolem pokrývače je odborné umístění střešní krytiny na střešní konstrukci.


KOBRA na Facebooku

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich