obkladyStavební obklady jsou skládané materiály, které slouží k překrytí stavebních konstrukcí z důvodů funkčních nebo estetických.

Lze je dělit na vnitřní a vnější, svislé a vodorovné, podle jejich umístění jsou kladeny nároky např. na jejich odolnost. Mohou být z různých materiálů, nejčastěji jsou keramické, kamenné, dřevěné, skleněné nebo kovové, ale i kompozitní (např. cementotřískové).

Pro obkládání stěn se používají zpravidla obkladačky jinak též kachličky. Stěny (zejména vnější fasády) lze ale obkládat i cihlami. Pro obložení podlah se používají dlaždice či dlaždičky, takový obklad se nazývá dlažba.


KOBRA na Facebooku

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich