obkladyStavební obklady jsou skládané materiály, které slouží k překrytí stavebních konstrukcí z důvodů funkčních nebo estetických.

Lze je dělit na vnitřní a vnější, svislé a vodorovné, podle jejich umístění jsou kladeny nároky např. na jejich odolnost. Mohou být z různých materiálů, nejčastěji jsou keramické, kamenné, dřevěné, skleněné nebo kovové, ale i kompozitní (např. cementotřískové).

Pro obkládání stěn se používají zpravidla obkladačky jinak též kachličky. Stěny (zejména vnější fasády) lze ale obkládat i cihlami. Pro obložení podlah se používají dlaždice či dlaždičky, takový obklad se nazývá dlažba.


KOBRA na Facebooku