zednicke-prace

Zedníci pracují buď samostatně (zejména v případě stavebních prací menšího rozsahu, zpravidla v bytech, například začišťování po elektroinstalatérech či vodoinstalatérech, zdění, omítání a štukování), nebo ve větších skupinách s rozdělením úkolů pod vedením stavbyvedoucího nebo jiné osoby pověření vedením stavby. V obou případech může zedníkovi či zedníkům v případě potřeby pomáhat přidavač (pomocný stavební dělník) nebo více přidavačů, kteří například míchají maltu či beton, dopravují tyto směsi na místo použití nebo provádějí bourací či další pomocné práce.


KOBRA na Facebooku

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich