rozpoctovaniVýkaz výměr a kontrolní rozpočet je potřeba jak při výběrovém řízení na dodavatele stavby, tak i v průběhu stavebních prací ke kontrole průběžné prostavěnosti a fakturaci dodané práce a dodávek.

Kromě samotného sestavení a ocenění výkazů výměr stavby (v základu oceňujeme dle aktuálních doporučených cen stavebních prací) nabízíme i další služby:

- ocenění rozpočtů do výběrových řízení včetně speciální úpravy kalkulačního vzorce pro výpočet ceny - např. úprava režijních nákladů firmy, kalkulovaného zisku, poskytované slevy na materiál, individuální platové tarify apod. (vhodné pro stavební firmy),
- investorům kteří potřebují znát předběžnou orientační cenu nákladů budoucí stavby nabízíme provedení tzv. propočet předpokládaných nákladů dle THU. Tuto službu často žádají zákazníci kteří se ucházejí o bankovní či hypoteční úvěr, ale i velcí investoři pro odhad rentability velkých investičních celků v době kdy ještě není zpracována podrobná projektová dokumentace ale pouze studie stavby,
- ve spolupráci s dodavatelem stavby je možné připravit buď podrobný nebo pouze orientační harmonogram výstavby,
- při průběžném financování stavby dle aktuální dokončené prostavěnosti nabízíme možnost vypracování pravidelného měsíčního (či jiného časového období) soupisu provedených prací Zjišťovacím protokolem který slouží jako podklad pro fakturaci dodavatele za konkrétní období,
- rozpočtování staveb pomocí softwarů DTS kalkulace, Kros+ (URS) a RTS


KOBRA na Facebooku

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain