Výstavba RD

zakladyZáklady jsou spodní, často podzemní část stavby, která přenáší zatížení budovy do podloží.

Základy se skládají z monolitického a prefabrikovaného betonu, nebo betonových bednících tvárnic. Při návrhu základů domy bereme v úvahu zatížení, únostnost, podloží a hladinu podzemní vody.

Základový pas je konstrukce, která je umístěna pod hlavními nosnými zdmi domu. Umísťuje se také pod místa s větším zatížením, např. pod komín nebo schodiště.

Základová pata se navrhuje pro založení skeletových konstrukcí. Půdorys patky může být obdélníkový, čtvercový nebo kruhový. Mohou být jednostupňové nebo vícestupňové. Na jejich konstrukci se používá beton nebo železobeton.

Základová deska zabírá celý rozsah půdorysu stavby.

matejka_5Dřevostavba je budova, při jejíž stavbě bylo z velké části použito dřevo. Nejčastěji se používá smrkové a jedlové dřevo, ale je též používáno dřevo z borovic a modřínů.

Mezi výrobní postupy patří masivní dřevostavby (např. sruby), roubenky nebo sendvičové stavby.

Moderní dřevostavby jsou označovány jako ekologické domy. Nové technologie výstavby a zateplení snižují náklady na vytápění.

Nosná stěnová konstrukce sendvičových staveb je vyrobena z masivních dřevěných hranolů (profily z lepeného dřeva) nebo kulatin. Stěna je zaklopena obvykle OSB deskou, která zároveň plní funkci parozábrany. Výplň stěny slouží jako tepelná izolace vykrývající tepelné mosty nosných prvků a k tomuto účelu se používá nejčastěji minerální vata nebo foukaná celulóza. Na fasádu se používá kontaktní zateplovací systém s omítkou (jako u zděných staveb) nebo různé druhy předvěšených obkladových materiálů (dřevo, cementotřískové desky a pod.) s odvětrávací mezerou.

Jedním z profesionálních stavebních systémů pro dřevostavby je např. K-KONTROL.

matejka 0matejka 1matejka 2matejka 4

KOBRA na Facebooku

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde