zakladyZáklady jsou spodní, často podzemní část stavby, která přenáší zatížení budovy do podloží.

Základy se skládají z monolitického a prefabrikovaného betonu, nebo betonových bednících tvárnic. Při návrhu základů domy bereme v úvahu zatížení, únostnost, podloží a hladinu podzemní vody.

Základový pas je konstrukce, která je umístěna pod hlavními nosnými zdmi domu. Umísťuje se také pod místa s větším zatížením, např. pod komín nebo schodiště.

Základová pata se navrhuje pro založení skeletových konstrukcí. Půdorys patky může být obdélníkový, čtvercový nebo kruhový. Mohou být jednostupňové nebo vícestupňové. Na jejich konstrukci se používá beton nebo železobeton.

Základová deska zabírá celý rozsah půdorysu stavby.


KOBRA na Facebooku

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde